/Rada Powiatu Wołomińskiego

Rada Powiatu Wołomińskiego

Janusz Werczyński – Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Mikulski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Halina Justyna Bonecka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Janusz Tomasz Czarnogórski
Paweł Zbigniew Dąbrowski
Mariusz Dembiński – Członek Zarządu Powiatu
Izabella Teresa Dziewiątkowska
Adam Konrad Jaczewski
Tomasz Kalata – Przewodniczący Komisji Finansowej
Katarzyna Lubiak
Adam Zdzisław Łossan – Wicestarosta Wołomiński
Ryszard Jan Madziar
Ireneusz Józef Maślany
Karol Andrzej Małolepszy – Członek Zarządu Powiatu
Sylwia Matusiak
Wiesław Mędrzycki
Andrzej Dariusz Olszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Marek Pietrzak
Sławomir Stanisław Pisarczyk – Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Marta Anna Rajchert – Członek Zarządu Powiatu
Kazimierz Rakowski – Starosta Wołomiński
Paweł Solis – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Magdalena Suchenek – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego
Igor Sebastian Sulich – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tomasz Paweł Szturo – Przewodniczący Komisji Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Arkadiusz Adam Werelich – Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki
Andrzej Józef Zbyszyński – Przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury
Małgorzata Renata Zyśk
Robert Szydlik

Foto: Rada Powiatu Wołomińskiego V kadencji. (źródło www.powiat-wolominski.pl)