/Wybory Samorządowe

Wybory Samorządowe

Wybory Samorządowe 2018. Będziemy w tym bloku przede wszystkim zachęcać do aktywnego udziału w tym święcie. Będziemy prezentować wszystkich Tych, którzy będą ubiegać się o funkcje publiczne na trzech szczeblach samorządowych: gminnym, powiatowym i wojewódzkim na terenie Gminy Wołomin. Będziemy przybliżać obywatelom ordynację wyborczą, sposób i miejsce glosowania, programy i zamierzenia kandydatów. Kandydatów na burmistrza i radnych tak by mieszkaniec wyborca posiadał  jak najlepszą wiedzę. By idąc do wyborów  obywatel wiedział komu ma powierzyć sprawy publiczne w naszej małej ojczyźnie. – Gminie Wołomin, Powiecie Wołomińskim i Mazowszu.