/Długa i Turystyczna w Duczkach „do poprawki”

Długa i Turystyczna w Duczkach „do poprawki”

Urząd Miejski w Wołominie ogłosił przetarg na wykonanie dwóch dróg gminnych w Duczkach. Zmodernizowana miała zostać ulica Długa i Turystyczna. Pierwszy ogłoszony przetarg nie wyłonił wykonawcy tych inwestycji drogowych, ponieważ złożone oferty przez wykonawców znacząco odbiegały finansowo od zabezpieczonych środków w budżecie miasta. Złożone oferty były zdecydowanie wyższe od zakładanych wydatków przez władze samorządowe. Prawdopodobnie wkrótce zostanie podjęta druga próba przetargowa.