/715 000 złotych dla OSP Wołomin i Majdan

715 000 złotych dla OSP Wołomin i Majdan

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołominie oraz Majdanie otrzyma od Gminy Wołomin dofinansowanie w kwocie 715 000 złotych. Z otrzymanej dotacji zostanie wyremontowany jeden z wozów strażackich oraz budynki OSP Wołomin i Majdan. Umowę na dofinansowanie podpisała Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, Prezes OSP Majdan Aniela Łuczyk oraz Prezes OSP Wołomin Grzegorz Skoczeń.