/Odszedł Pan Stefan PERZANOWSKI

Odszedł Pan Stefan PERZANOWSKI

Odszedł do Pana były członek Zarządu Miejskiego Wołomina, wieloletni radny Rady Miejskiej w Wołominie śp.Stefan Perzanowski. Kierował Rejonem Drogowym w Wołominie, jednostką terenową Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie od 1 stycznia 1999r., czyli od powstania jednostki, aż do dziś. Z drogownictwem związany był  od ponad 40 lat. Od 1978r. pełnił funkcje kierownicze w Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg i Mostów. W latach 1998–2006 był Radnym Rady Miejskiej w Wołominie.Dzięki Jego zaangażowaniu udało się wybudować i zmodernizować setki kilometrów dróg wojewódzkich na Mazowszu zlokalizowanych na wschodnim obszarze aglomeracji warszawskiej oraz przebudować wiele obiektów mostowych. Pomimo odpowiedzialności za obszar wyjątkowo trudny z uwagi na teren mocno zurbanizowany oraz różne, często sprzeczne, postulaty środowisk lokalnych potrafił zawsze w sposób rzeczowy rozwiązywać problemy. Jego zdolności organizacyjne i ścisła współpraca z samorządami powiatowymi i gminnymi przyniosła wymierne korzyści dla poprawy stanu dróg w województwie mazowieckim. Był człowiekiem niezwykle aktywnym w pracy społecznej na rzecz polskiego drogownictwa. Należał do Izby Inżynierów Budowlanych…… Najbliższej rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.