/„Super” Zasłużony dla Wołomina

„Super” Zasłużony dla Wołomina

Miłą niespodziankę przygotowali parafianie w Duczkach wraz ze swoimi duszpasterzami dla księdza Prałata Zygmunta Krysztopy w 80 rocznicę Jego urodzin. Doceniając wieloletnie zaangażowanie i poświęcenie Kapłana w tworzenie ośrodka duszpasterskiego i budowę świątyni złożyli wniosek do Burmistrza Wołomina o przyznanie Księdzu Zygmuntowi Krysztopie medalu „Zasłużony dla Wołomina”. Pod wnioskiem podpisało się ponad 300 osób. W uzasadnieniu napisali m.in.: „Od samego początku swojej pracy Ksiądz Zygmunt Krysztopa odznaczał się głęboką wiarą, dawał świadectwo modlitwy oraz nie szczędząc sił i zdrowia, w bardzo trudnych warunkach organizował wspólnotę parafialną, w skład której weszły pierwotnie: Grabie Nowe, Grabie Stare, Duczki, Janina, Cuchuwiec, Jaroszewek, część Lipin Nowych, a także Zagościniec, Lipinki i Zenonów. Ksiądz Zygmunt był wychowawcą dzieci i młodzieży, błogosławił rodziny, wspierał swoją posługą osoby samotne, robotników, małżeństwa i seniorów. Zawsze wyciągał pomocną dłoń do potrzebujących.(…) Liczne owoce tak bogatego i jednocześnie skromnego życia Księdza Prałata Zygmunta Krysztopy bez wątpienia zasługują na tytuł „Zasłużony dla Wołomina”. Obecni na uroczystej Mszy św. Jubileuszowej burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan oraz przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Czarzasty oficjalnie ogłosili, iż Rada Miejska przyznała Księdzu Prałatowi Krysztopie wyróżnienie, o które wnioskowali parafianie. Przedstawiciele władz Wołomina wręczyli Księdzu medal i legitymację. Na Mszy św. życzenia Prałatowi Krysztopie z okazji 80 urodzin złożyli także starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, przedstawiciele grup parafialnych, bielanki, a także dzieci i młodzież szkolna wraz z dyrekcją i nauczycielami. Zebrani życzyli Jubilatowi zdrowia oraz opieki Opatrzności Bożej na kolejne lata życia. Na zakończenie uroczystości na Prałata czekała jeszcze jedna niespodzianka od duszpasterzy i parafian: tort urodzinowy. Po odśpiewaniu tradycyjnego „Sto lat” Ksiądz Zygmunt Krysztopa – w kuluarach, ze wzruszeniem – dziękował wszystkim za przygotowanie tej niecodziennej uroczystości.  Księdzu Dobrodziejowi redakcja portalu składa najlepsze życzenia ” SZCZĘŚĆ BOŻE” /źródło: FB/OL/